آزادی یک شهروند بازداشتی اهل بانه با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های سنندج

سعید قادری

سعید قادری شهروند بازداشتی اهل بانه با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در سنندج آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰، سعید قادری شهروند بازداشتی اهل بانه با تودیع وثیقه از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در سنندج آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آقای قادری  با تودیع قرار وثیقه موقتا تا  پایان مراحل دادرسی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در سنندج آزاد شد.

سعید قادری، روز پنجشنبه ۲۰ آبان ماه 1400،  توسط نیروهای امنیتی در بانه بازداشت و سپس جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در سنندج منتقل شده بود.

تا لحظه‌ی انتشار این خبر، اطلاع دقیقی در رابطه با اتهامات مطروحه علیه این شهروند به دست نیامده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید