فواد عجمی زندانی سیاسی به صورت مشروط از زندان سقز آزاد شد

زندان سقز

فواد عجمی زندانی سیاسی اهل سقز به صورت مشروط از زندان این شهر آزاد شد. او پیشتر از بابت اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام محکوم شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، یک زندانی سیاسی اهل سقز به نام فواد عجمی، به صورت مشروط از زندان این شهر آزاد شد.

بر اساس این گزارش، این زندانی سیاسی و پیشتر به اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم و اوایل مهرماه سال جاری جهت اجرای حکم حبس راهی زندان سقز شده بود.

وی اوایل مهرماه ١٤٠٠، جهت اجرای حکم  یک سال حبس تعزیری خود را به زندان این شهر معرفی کرده بود

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید