بازداشت و بلاتکلیفی از سرنوشت کارگر بازداشتی آرش محمدی در زندان سنندج

آرش محمدی

آرش محمدی، کارگر بازداشتی که در اواخر دی ماه توسط نیروهای امنیتی در مرز باشماق بازداشت شده بود همچنان تحت بازجویی است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آرش محمدی شهروند ساکن سنندج، که در اواخر دی ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود همچنان تحت شکنجه و بازجویی قرار دارد.

بنا بە گزارش دریافتی از شهر سنندج بیش از یک ماە از بازداشت خودسرانە وغیرقانونی آرش محمدی کارگر مهاجری کە بعلت بیکاری در شهر سلیمانیە کارگری می کرد و در ٢٨ دی‌ماه در مرز “باشماغ” دستگیر شدە بود، می گذرد.

نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکم یک ماە بازداشت ارش محمدی را در زندان شهر سنندج بدون هیچ ارتباط و اطلاعی با خانوادە و بستگانش در زندان و در بی خبری مطلق بە سر می‌برد.

طبق آخرین خبر حکم ١٠ روز زندان مجدد آرش محمدی صادر شدە است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید