بازداشت یک شهروند توسط نیروهای ادارە اطلاعات مهاباد

سامان محمودی

یک  شهروند اهل شهرستان مهاباد به نام سامان محمودی، توسط نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز پنج شنبە ١٢ اسفند ماه 1400، یک شهروند جوان اهل مهاباد به نام سامان محمودی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، این شهروند استادکار نصب ضبط و باند خودرو، بدون ارائە حکم قضایی توسط نیروهای ادارە اطلاعات این شهرستان بازداشت شدە است.

نیروهای اطلاعات ضمن تفتیش مغازە ایشان گوشی تلفن همراه وی را نیز ضبط کردەاند.

لازم به یادآوری است، در همین رابطه یک شهروند دیگر در روز شنبه ۱۴ اسفندماه۱۴۰۰، یک شهروند اهل مهاباد به نام شهاب علیزاده، معروف به شوانه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهر منتقل شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید