زندان ارومیه؛ محرومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی از دسترسی به خدمات درمانی، نایب عسکری بیهوش شد

نایب عسکری

نایب عسکری، زندانی سیاسی اهل ارومیه، محبوس در زندان امنیتی این زندان که به دلیل ضعف جسمانی در پی اعتصاب اخیر. ساعاتی پیش این زندانی، به دلیل تشنج در این بند بیهوش شده است اما مسئولین زندان از رسیدگی پزشکی به وضعیت وی خودداری کرده‌اند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، صبح امروز پنج‌شنبه ۱۹ اسفندماه 1400،  نایب عسکری که در چند ماه گذشته از بیماری کیلوی رنج می‌برد به دلیل فشارهای ناشی از اعتصاب غذا و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی نهادهای امنیتی در بند زندانیان سیاسی و عقیدتی دچار تشنج و بیهوشی شده است و تلاش زندانیان برای انتقال وی به بهداری زندان بی‌نتیجه بوده است.

این زندانی سیاسی روز دوشنبه21 آذرماه امسال بە همراە سایر زندانیان سیاسی محبوس در زندان ارومیە، در اعتراض بە تصمیم مسئولان زندان مبنی بر انتقال این زندانیان بە بند فوق امنیتی دست اعتصاب غذا زد و در نهایت با یورش نیروهای گارد ویژە زندان بە بند زندانیان سیاسی روز دوشنبه بیستم دی‌ماە تعدادی از این زندانیان را بە سلول‌های انفرادی و چند زندانی از جملە نایب عسکری را بە بازداشتگاە ادارە اطلاعات ارومیە منتقل کردند.

به گفته یک منبع مطلع، شرایط جسمانی نایب عسکری بعد از بازگشت از بازداشتگاە ادارە اطلاعات بسیار وخیم شدە است و هر چند روز یک بار دچار تشنج می‌شود و امروز پنج‌شنبه نوزدهم اسفندماه با تشدید تشنج از هوش رفتە است، کە با وجود مراجعە بە افسر نگهبانی و بهداری زندان، مسئولان از رسیدگی بە وضعیت نایب امتناع کردەاند.

این منبع مطلع افزود: شرایط نگهداری زندانیان سیاسی در زندان ارومیە بعد از انتقال بە بند فوق امنیتی در بیستم دی‌ماە بسیار بدتر از گذشتە شدە است و شرایط بند جدید بە گونەای است کە امکان دسترسی این زندانیان بە امکانات زندان از قبیل بهداری بسیار محدودتر شدە است.

نایب عسکری، شهروند کُرد اهل ارومیه چهارم فروردین‌ماه سال جاری توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ارومیه بازداشت و پس از سه ماه نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. اتهام او “محاربه” از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران اعلام شده است.

گفته می‌شود وی که در چند سال گذشته در اقلیم کردستان اقامت داشته است در سال ۱۳۹۷ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به صورت غیابی به اتهام “محاربه” از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام به اعدام محکوم شده است. اما تاکنون وضعیت این پرونده نامشخص است و بازجویان امنیتی سپاه پاسداران در هنگام نگهداری وی در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه از برگزاری دادگاه مجدد برای او خبر دادند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید