اداره اطلاعات خرمشهر؛ لیلا سالم زاده و یاسمین عزیز اذان، تفهیم اتهام شدند

لیلا سالم زاده و یاسمین عزیز اذان

لیلا سالم زاده و فرزند او یاسمین عزیز اذان، با پایان مراحل بازجوئی به زندان سپیدار اهواز منتقل شدند. این مادر دختر به فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی، تفهیم اتهام شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز یکشنبه 22 اسفند ماه 1400، لیلا سالم زاده – متولد: ۱۳۴۸ و یاسمین عزیز اذان – فرزند: عزیز – متولد: ۱۳۶۲، مادر و فرزند ساکن آبادان از توابع استان خوزستان، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به زندان سپیدار منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، ضمن اعلام این خبر گفت:”لیلا سالم زاده و دختر او یاسمین عزیز اذان، پس از بازداشت توسط ماموران اداره اطلاعات خرمشهر به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در اهواز منتقل و پس از طی بازجوئی های فشرده و تفهیم اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» به بند زنان در زندان سپیدار اهواز منتقل شدند.”

پیشتر نیز، در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، منزل شخصی لیلا سالم زاده و یاسمین عزیز اذان، توسط ماموران اداره اطلاعات خرمشهر تفتیش و اقلام شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه آنها ضبط شد اما با توجه به اینکه یاسمین عزیز اذان به کرونا مبتلا بود ماموران به او اعلام کردند در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، به آن ارگان‌امنیتی در خرمشهر مراجعه کند.

در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، یاسمین عزیز اذان به اداره اطلاعات خرمشهر مراجعه کرد و به او اعلام شد از اداره اطلاعات اهواز فردی قرار است با او دیدار کند و پس از عدم مراجعه فرد مذکور یاسمین عزیز اذان و مادر او به خانه بازگشته بودند.

در نهایت، یاسمین عزیز اذان و لیلا سالم زاده، در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، پس از احضار مجدد به اداره اطلاعات خرمشهر، بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در اهواز مرکز استان خوزستان منتقل شدند.

لازم به ذکر است، یاسمین عزیز اذان، در صفحه اینستاگرام شخصی خود مطالب انتقادی از وضع جاری کشور منتشر می کرد و پس از بازداشت آنها صفحه اینستاگرام او غیرفعال شد.

لیلا سالم زاده و فرزند او یاسمین عزیز اذان، پایان مراحل بازجوئی ها به زندان سپیدار اهواز منتقل شدند.  این مادر دختر به فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی، تفهیم اتهام شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز یکشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰، لیلا سالم زاده – متولد: ۱۳۴۸ و یاسمین عزیز اذان – فرزند: عزیز – متولد: ۱۳۶۲، مادر و فرزند ساکن آبادان از توابع استان خوزستان، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به زندان سپیدار منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، ضمن اعلام این خبر گفت:”لیلا سالم زاده و دختر او یاسمین عزیز اذان، پس از بازداشت توسط ماموران اداره اطلاعات خرمشهر به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در اهواز منتقل و پس از طی بازجوئی های فشرده و تفهیم اتهام《فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی》 به بند زنان در زندان سپیدار اهواز منتقل شدند.”

پیشتر نیز، در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، منزل شخصی لیلا سالم زاده و یاسمین عزیز اذان، توسط ماموران اداره اطلاعات خرمشهر تفتیش و اقلام شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه آنها ضبط شد اما با توجه به اینکه یاسمین عزیز اذان به کرونا مبتلا بود ماموران به او اعلام کردند در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، به آن ارگان‌امنیتی در خرمشهر مراجعه کند.

در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، یاسمین عزیز اذان به اداره اطلاعات خرمشهر مراجعه کرد و به او اعلام شد از اداره اطلاعات اهواز فردی قرار است با او دیدار کند و پس از عدم مراجعه فرد مذکور یاسمین عزیز اذان و مادر او به خانه بازگشته بودند.

در نهایت، یاسمین عزیز اذان و لیلا سالم زاده، در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، پس از احضار مجدد به اداره اطلاعات خرمشهر، بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در اهواز مرکز استان خوزستان منتقل شدند.

لازم به ذکر است، یاسمین عزیز اذان، در صفحه اینستاگرام شخصی خود مطالب انتقادی از وضع جاری کشور منتشر می کرد و پس از بازداشت آنها صفحه اینستاگرام او غیرفعال شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید