خاطره ای از زینب جلالیان به روایت نرگس محمدی

زینب جلالیان

نرگس محمدی فعال مدنی، در صفحه شخصی خود در مورد زینب جلالیان زندانی محکوم به حبس ابد نوشت: چهره اش را هنوز به خاطر دارم . چشمانش پرنفوذ بود، اراده ای آهنین داشت ، حرف زدنش دقیق و شمرده بود و زندان را به معنای واقعی هیچ می انگاشت.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نرگس محمدی، در صفحه شخصی خود در بخشی از نوشته خود در مورد زینب جلالیان نوشته است: زینب به دلیل شکنجه های هولناک جسمی و روانی بیماری هایی دارد که شکنجه گران برای اعمال فشار بیشتر او را از حق درمان محروم کرده اند. او در زندانهایی نگهداری می شود که فاقد امکانات بهداشتی است و نیاز به درمان فوری دارد.

متن کامل نوشته‌های خانم محمدی در ادامه می‌آید:

چهره اش را هنوز به خاطر دارم . چشمانش پرنفوذ بود، اراده ای آهنین داشت ، حرف زدنش دقیق و شمرده بود و زندان را به معنای واقعی هیچ می انگاشت. از مواجهه دادنش با پدر و مادرش برایم گفت . از شکنجه های هولناک حبس در سلول انفرادی گفت .

زینب می گفت سلول من منفذی به بیرون نداشت ،بعد از ماهها حساب روز و شب از دستم رفت. یک بار تصور می کردم شب است ، دندانهایم را شستم تا بخوابم ، زندانبان در را باز کرد ، گفت بیا بیرون . گفتم میخوام بخوابم . گفت بیا. از راهرو رد شدم در را باز کردم ، آفتاب وسط آسمان بود.

همین چند جمله برای من کافی بود تا بفهمم شکنجه سفید یعنی چه؟ به اراده اش غبطه می خوردم و با احترامی که از تمام وجودم بر می خاست ، نگاهش می کردم .عمر این همسلولی بودن کوتاه بود و دیگر ندیدمش . فایل صوتی اخیر را شنیدم .

زینب به دلیل شکنجه های هولناک جسمی و روانی بیماری هایی دارد که شکنجه گران برای اعمال فشار بیشتر او را از حق درمان محروم کرده اند. او در زندانهایی نگهداری می شود که فاقد امکانات بهداشتی است و نیاز به درمان فوری دارد.
پایان نوشته

زینب جلالیان زندانی سیاسی تبعیدی در زندان یزد، بیش از 14 سال حبس و تبعید خود همچنان محروم از مرخصی و بدون چشم‌اندازی از آزادی، حکم حبس ابد خود را بدون حتی رعایت اصل تفکیک جرائم زندانیان تحمل می‌کند.

زندانی سیاسی زینب جلالیان، علیرغم تحمل حدود ۱۵ سال حبس از ابد خود با وجود بیماریهای مختلف که بعضا در طی این دوران مبتلا شده آن هم در شرایط دشوار تبعید در زندانهای مختلف همچنان بدون مرخصی و وحتی چشم انداز روشنی از آزادی زودهنگام ، تحمل حبس می نماید.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید