دادگاه انقلاب رشت؛ سه نوکیش مسیحی را به حبس و جریمه نقدی محکوم کرد

احمد«یوحنا» سرپرست، مرتضی حاجب مشهودکاری و «ایوب فرزین» پوررضازاده،

دادگاه انقلاب رشت به ریاست حسین موسوی با صدور دادنامه ای سه نوکیش مسیحی به نامهای، احمد«یوحنا» سرپرست، مرتضی حاجب مشهودکاری و «ایوب فرزین» پوررضازاده، غیر تثلیثی را به تحمل حبس و پر اخت جریمه نقدی محکوم کرد. مصادیق اتهاممات وارده با این افراد فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل کلیسای خانگی و ارتباط با سازمانهای مسیحی صهیونیستی خارج از کشور، عنوان شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیر، احمد«یوحنا» سرپرست، مرتضی حاجب مشهودکاری و ایوب «فرزین» پوررضازاده، سه نوکیش مسیحی غیر تثلیثی، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر به ریاست حسن موسوی، در مجموع به تحمل پنج سال و یک روز حبس و پرداخت ۱۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، اتهامات احمد« یوحنا » سرپرست، مرتضی حاجب مشهودکاری و ایوب« فرزین» پوررضازاده، در مراحل دادرسی فعالیت تبلیغی علیه نظام ، تشکیل کلیسای خانگی و ارتباط با سازمانهای مسیحی صهیونیستی خارج از کشور، عنوان و بر همین اساس به تحمل پنج سال حبس و پرداخت ۱۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت:”در حالی این سه نوکیش مسیحی به حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند که اداره اطلاعات سپاه رشت بعنوان ضابط پرونده در روندی غیرقانونی بر قاضی پرونده مسلط شده و با ایجاد حاشیه سازی و سفسطه گری خواسته خودش را برای محکومیت این افراد به دادگاه القا کرد علت این امر هم این بود که فعالیت تبلیغی علیه نظام جرمی نبود که متهمان این پرونده به آن مرتکب شده باشند و قاضی با تحت تاثیر قرار گرفتن از سوی ضابط امنیتی این حکم را صادر کرد.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰، احمد《 یوحنا 》سرپرست، مرتضی حاجب مشهودکاری و ایوب《 فرزین 》پوررضازاده، در جلسه دادرسی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب رشت به ریاست حسن موسوی، حاضر شدند اما با توجه به تکمیل نبودن پرونده و وجود نواقصی در گزارش اداره اطلاعات سپاه رشت بعنوان ضابط پرونده و همچنین تبدیل گردشکار تنظیم شده توسط اطلاعات سپاه به کیفرخواست و غیبت نماینده دادستان جهت دفاع از کیفرخواست صادره این پرونده برای رفع نواقص به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت برای رفع نواقص بازگردانده شده بود.

اتهامات این نوکیشان مسیحی، در جلسات بازپرسی《 فعالیت، تبلیغ، آموزش، فرقه انحرافی مغایر و مخل شرع مقدس با وصف سردستگی 》و《 ارتباط با سازمانهای خارج از کشور 》،عنوان شده بود اما در قرار صادره نهایی این نوکیشان مسیحی از اتهام《 اقدام علیه امنیت ملی 》 توسط شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت تبرئه شده بودند.

حقوق بشر در ایران، پیشتر با انتشار گزارشی از تفهیم اتهام این ۳ نوکیش مسیحی در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت و انتظار آنها برای تعیین شعبه و تاریخ برگزاری جلسه دادرسی خبر داده بود.

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۰، احمد《 یوحنا 》سرپرست و ایوب رضازاده، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه شهر رشت به یک کلیسای خانگی و مرتضی حاجب مشهودکاری هم در پی یورش ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی او پس از تفتیش منازل و ضبط وسائل شخصی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام چندی بعد هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید