شش شهروند توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت شدند

بازداشت شش شهروند در اشنویه

نیروهای امنیتی شهرستان اشنویه شش شهروند به نامهای رضا اسلام‌دوست، سامان رسول‌زاده، دیاکو خلیلی، اشکان شکاک، صنعان رسول‌زاده و سینا آقازاده، ساکن این شهرستان را بازداشت کردند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز یکشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، رضا اسلام‌دوست، سامان رسول‌زاده، دیاکو خلیلی، اشکان شکاک، صنعان رسول‌زاده و سینا آقازاده اهل بخش نالوس از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی را بازداشت کردند.

براساس این گزارش، بازداشت این شهروندان در پی یورش ماموران امنیتی به منازل شخصی آنها صورت گرفته است.

همچنین ماموران امنیتی پس از بازداشت، هر شش نفر را جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات اشنویه منتقل کردند.

لازم به ذکر است، رضا اسلام‌دوست، سامان رسول‌زاده، دیاکو خلیلی، اشکان شکاک، صنعان رسول‌زاده و سینا آقازاده، در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به اداره اطلاعات اشنویه و بازجویی با سپردن تعهد آزاد شده بودند.

سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید