استان خوزستان؛ سه شهروند توسط نیروهای امنیتی در سوسنگرد بازداشت شدند

بازداشت شهروندان

ماموران امنیتی در شهرستان سوسنگرد از توابع استان خوزستان، علی عفراوی، محمد عفراوی، الیاس عفراوی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. هنوز از مصادیق اتهامات وارده به این افرد اطلاعی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، علی عفراوی فرزند جمعه، محمد عفراوی فرزند رضا، الیاس عفراوی فرزند عیدان، شهروندان ساکن سوسنگرد از توابع استان خوزستان، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.‌

بر اساس این گزارش، یک منبع مطلع در اینباره گفت:”این افراد از ساکنان شهرستان《خفاجیه》سوسنگرد از توابع استان خوزستان هستند پس از آنکه فراخوان‌هایی برای برگزاری تجمعات اعتراضی در فضای مجازی منتشر شد و شهروندان در اعتراض به گرانی و تورم به خیابان‌ها آمدند با ضرب و جرح توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.”

لازم به یادآوری است: کمپین، بازداشت گسترده شهروندان ساکن مناطق استان خوزستان و هویت؛ احمد صیاحی، عطیه مغینمی، جمعه سواری، هادی شامری، رسول ملیانی، عباس ملیانی، سید حمود الوالهیل، قاسم اسدی، حسین مغینمی، جاسم بحرانی، هاشم بحرانی، محمد طرفی، عادل حمادی، مصطفی چلداوی، عباس چلداوی و عماد سواری، سعید دحیمی، شهروندان ساکن استان خوزستان را اطلاع رسانی کرده بود.‌

لازم به ذکر است، تمامی افراد بازداشت شده از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم هستند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید