سید سامی حسینی

نام و نام خانوادگی: سید سامی حسینی

شهرت:

تاریخ و محل تولد: متولد ۱٣۵٨، روستای هفتوان شهرستان سلماس

وضعیت تاهل و فرزندان: مجرد

محل نگهداری: زندان مرکزی ارومیه

تاریخ بازداشت یا دستگیری: ۱۵ خردادماه ۱٣٨۷

اتهام‌‌های انتسابی: قتل عمد، تخریب اموال دولتی،  محاربه از طریق همکاری با پژاک (حزب حیات آزاد کردستان)

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی خوی

حکم صادره: اعدام

وضعیت حکم: در جریان

سابقه محکومیت‌های پیشین:

سابقه شکنجه و بدرفتاری: شکنجه‌های جسمی و روانی

سوابق:

وضعیت‌های خاص:

روایت زندگی و سرگذشت: «سید سامی حسینی» متولد ۱٣۵٨ و ساکن روستای «هفتوان» از توابع شهرستان «سلماس»، در ۱۵ خردادماه ۱٣٨۷، توسط ماموران اطلاعات در ایست بازرسی «گلوگاه شیرازی»، بالاتر از «تازه شهر» واقع در شهرستان «سلماس» به همراه «سید جمال محمدی» (هم‌پرونده‌ای که او نیز حکم اعدام دارد) بازداشت شد.

این دو زندانی پس از تحمل شکنجه‌های جسمی و روانی طی دو جلسه یکی در ۲۰ مهرماه ۱٣٨۷، در شعبه اول بازپرسی و دیگری در شعبه اول «دادگاه انقلاب اسلامی خوی»، در ۱۴ آذرماە ١٣٨٧، به اتهام “قتل عمد”، “تخریب اموال دولتی” و  “محاربه از طریق همکاری با پژاک” (حزب حیات آزاد کردستان)، بە اعدام محکوم شد.

«سید سامی حسینی» در ٢٩ آبان‌ماە ١٣٩٣، همراە با ٢٨ زندانی سیاسی دیگر در «بند ١٢ زندان مرکزی ارومیە» برای مدت ٣٣ روز دست بە اعتصاب غذا زدە بودند.

این زندانیان در اعتراض به عدم اجرای «اصل تفکیک جرایم»، در راستای بند مستقل سیاسی، بازگرداندن زندانیان سیاسی پراکنده در سایر بندها، خروج زندانیان با جرایم خطرناک، جرایم مربوط به مواد مخدر از بند زندانیان سیاسی، توقف رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز در قبال زندانیان و اعضای خانواده آنها، دست به اعتصاب غذا زدە بودند کە با شدت گرفتن وخامت چند تن از این زندانیان و همچنین «سید سامی حسینی» پس از ٣٣ روز، دست از اعتصاب غذا برداشتە و چندی از این زندانیان پس از مدت‌ها و با اینکە حکم آنها از اعدام بە حبس ‌ابد تغییر یافتە بود اعدام شدند.

یک منبع مطلع در این باره به کمپین گفتە: “زندان مرکزی ارومیه از اول انقلاب دارای بند سیاسی بوده و همواره زندانیان سیاسی در این بند نگه‌داری می‌شدند، اما از آذر ماه سال ۱۳۹۱ و با دستور وزارت اطلاعات زندانیان متهم به قتل و قاچاق مواد مخدر به این بند منتقل شده و به تدریج نیز عده‌ای از زندانیان سیاسی به بندهای دیگر زندان منتقل شدند، هم‌چنین زندانیان سیاسی تازه وارد نیز به بندهای دیگر منتقل شدند.”

«سید سامی حسینی» کماکان در میان زندانیان با جرایم مختلف در «زندان مرکزی ارومیە» دوران حبسش را سپری می‌کند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید