تحقیر و گرداندن هفت متهم در روستای مرتضی‌گرد، از توابع بخش آفتاب شهر تهران

تحقیر و گرداندن هفت متهم

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ نیروهای انتظامی، استان تهران در اقدامی تحقیر آمیز، هفت متهم را در سطح روستای مرتضی‌گرد، از توابع این شهر، برخلاف اصل حفظ کرامت انسانی، گردانده‌اند.

بر اساس این گزارش، هفت متهم در روستای مرتضی‌گرد از توابع بخش آفتاب شهرستان تهران، برخلاف اصل حفظ کرامت انسانی، توسط نیروی انتظامی در خیابان های این محله با رفتار تحقیرآمیزی گردانده شدند.

در سال‌های اخیر نیروهای انتظامی هر از گاهی اقدام به چرخاندن متهمان در سطح شهر می‌کنند. اقدامی که مغایر با مقاوله نامه های حقوق بشری، قوانین داخلی و نقض کرامت انسانی است.

در این گزارش به اتهامات وارده به این متهمین اشاره ای نشده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید