جلسه بازپرسی و محاکمه وحید هروآبادی، روحانی منتقد در دادگاه ویژه روحانیت برگزار خواهد شد

وحید هروآبادی

جلسه بازپرسی و محاکمه وحید هروآبادی در دادسرای ویژه روحانیت تهران برگزار خواهد شد. این روحانی منتقد و فعال در فضای مجازی پیش‎تر به اتهاماتی همچون توهین به رهبری، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام، متهم شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز دوشنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۱، وحید هروآبادی، روحانی منتقد و فعال فضای مجازی، توسط شعبه بازپرسی دادسرای ویژه روحانیت در تهران تفهیم اتهام خواهد شد.

همچنین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال فضای مجازی از بابت پرونده اول او در تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۴۰۱، در دادگاه ویژه روحانیت تهران برای رسیدگی به اتهامات او برگزار شد. او پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود در فضای مجازی با اتهاماتی مواجه و به حبس تعلیقی و جریمه نقدی محکوم شده بود.

براساس این گزارش، در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وحید هروآبادی که در تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۴۰۱، در دادگاه ویژه روحانیت برگزار شد این فعال فضای مجازی دفاعیات خود را از بابت اتهامات توهین به رهبری، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام، فقط در ۱۵ دقیقه برگزار شد و وحید هروآبادی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم مندرج در مفاد ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نامه پنج  قانون آئین دادرسی کیفری محروم بوده است.

همچنین، وحید هروآبادی باید در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۱، به شعبه بازپرسی دادسرای روحانیت تهران برای دفاع از اتهام انتسابی《فعالیت تبلیغی علیه نظام》پیش از تنظیم کیفرخواست احضار شده است.

لازم به ذکر است، وحید هروآبادی، در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، هنگام خروج از کشور در مرز زمینی شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی توسط هنگ مرزی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات و بازداشتگاه اطلاعات سپاه این شهرستان سپس به تهران و بند دو الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه روحانیت استان تهران با سه اتهام《توهین به رهبری》،《نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی》و《فعالیت تبلیغی علیه نظام》تفهیم اتهام شد.

وحید هروآبادی، در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه دو دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، از بابت اتهامات《توهین به صادق لاریجانی》،《نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی》،《عدم رعایت شئون روحانیت از طریق دستفروشی با لباس روحانیت》،《فعالیت تبلیغی علیه نظام》و《توهین به قاسم سلیمانی》در مجموع به تحمل ۱ سال و ۴ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری، ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

با اعلام اعتراض، در تاریخ هفت دی ماه ۱۳۹۹، وحید هِروآبادی، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر مستقر در دادگاه ویژه روحانیت، از بابت اتهامات توهین به لاریجانی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و عدم رعایت شئونات روحانیت، به ترتیب با نقض حکم و قرار موقوفی، تعلیق به مدت سه سال و همچنین استنکاف قاضی اجرای احکام از ابلاغ، محکوم شد.

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام این روحانی منتقد در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط بازپرس شعبه ۲ دادگاه ویژه روحانیت برگزار شده بود.

هروآبادی، پیشتر هم در پی شکایت دادستان ویژه روحانیت استان قم، دادستانی ویژه روحانیت تهران و معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید