دادسرای زندان اوین؛ امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری جهت ادامه حبس بازداشت و راهی زندان شد

امیرسالار داوودی

امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او پیش تر توسط دادگاه انقلاب به مصادیق اتهاماتی همچون تشویش اذهان عمومی، توهین به رهبری و تشکیل گروه و دسته قصد برهم زدن امنیت کشور به 10 سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز یکشنبه پنج تیر ماه ۱۴۰۱، امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری، برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود بازداشت و به اندرزگاه چهار این زندان منتقل شد.

بر اساس این گزارش، این وکیل دادگستری، در آذرماه ۱۴۰۰ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجموعا به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۱۰ سال آن لازم به اجرا است.

امیر سالار داوودی با توجه به سپری کردن دو سال و هفت ماه از مجموع حبس تعزیری ۱۰ ساله خود باید ۷ سال و ۴۱ روز را برای تحمل حبس در زندان سپری کند.

امیرسالار داوودی، در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهام《تشویش اذهان عمومی》به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام《توهین به رهبری》به تحمل ۲ سال حبس تعریری، از بابت اتهام《تشکیل گروه و دسته قصد برهم زدن امنیت کشور》به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴《تجمیع جرائم》از قانون مجازات اسلامی تحمل اشد مجازات برای این وکیل دادگستری لازم به اجرا شد.
در خصوص روند برگزاری جلسه دادرسی به پرونده امیرسالار داوودی لازم به اشاره است که این جلسه دادگاه در غیاب نماینده دادستان برگزار بعنوان مدعی العموم پرونده برگزار شد و با استناد به ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری حضور نماینده دادستان در جلسه محاکمه اجباری است اما در جلسه محاکمه امیرسالار داوودی دادگاه علتی نبود و نماینده دادستان هم حاضر نبود.
امیرسالار داوودی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰، توسط به شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران بعنوان شعبه هم عرض به ریاست محمدرضا عموزاد محاکمه و در مردادماه ۱۴۰۰ امیر رئیسیان وکیل مدافع امیر سالار داوودی از تائید حکم صادره قبلی یعنی مجموعا ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران خبر داد و اعلام کرده بود که به این حکم اعتراض خواهد کرد که پس از اعلام اعتراض پرونده امیرسالار داوودی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به مستشاری عباس علی حوزان و قاضی خلیلی، ارجاع شد.
این وکیل دادگستری، در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰، بدون اعلام قبلی از اندرزگاه ۸ زندان اوین به زندان رجائی شهر کرج منتقل شده بود.
امیر سالار داوودی، در تاریخ ۱۱ خردادماه ۱۳۹۸، از بابت اتهامات《تشکیل گروه و کانال تلگرامی به قصد براندازی نظام》،《 همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا》،《تبلیغ علیه نظام》،《توهین به مقامات قضائی》 و《توهین به رهبری》 در مجموع به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و تحمل ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد و پس از امتناع از اعلام اعتراض به علت ناعادلانه بودن روند دادرسی در تاریخ ۹ مردادماه ۱۳۹۸، حکم صادره بدوی بر علیه او عینا تائید شد.
همچنین جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرسالار داوودی، در تاریخ های ۲۸ فروردین ماه و ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با ۹ اتهام و در ۲ پرونده برگزار شده بود.
امیرسالار داوودی، در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در دفتر کار خود در تهران، بازداشت و به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین که متعلق به قوه قضائیه است منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی در مرحله بازپرسی با اتهامات《تبلیغ علیه نظام》و 《توهین به مقامات》توسط شعبه اول بازپرسی دادسرای اوین تفهیم اتهام شد و با صدور کیفرخواست پرونده این وکیل دادگستری در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده بود.
همچنین پرونده دوم امیر سالار داوودی، تحت عناوین اتهام《همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا》و《تشکیل گروه برای براندازی نظام》در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین بود که این پرونده هم پس از اتمام مراحل بازپرسی و تنظیم کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید