دادگاه انقلاب کرمانشاه؛ علی صادقی و خان‌عزیز اسماعیلی، دو تن از فعالان صنفی فرهنگیان احضار شدند

علی صادقی و خان‌عزیز اسماعیلی

دادگاه انقلاب استان کرمانشاه با ارسال ابلاغیه ای کتبی علی صادقی و خان‌عزیز اسماعیلی، دو تن از فعالان صنفی فرهنگیان را احضار کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز سه شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۱، علی صادقی و خان‌عزیز اسماعیلی، در تن از فرهنگیان بازنشسته و معلمان، توسط شعبه دو دادگاه انقلاب کرمانشاه محاکمه خواهند شد.

براساس ابلاغیه صادره توسط رئیس دفتر شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرمانشاه علی صادقی و خان‌عزیز اسماعیلی باید راس ساعت ۹ صبح مورخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱ در شعبه مذکور جهت ارائه دفاع از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی/ خارجی و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/ خارجی در پی شکایت معاون دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه حاضر شوند.

لازم به ذکر است، خان‌عزیز اسماعیلی و علی صادقی، دو عضو انجمن صنفی فرهنگیان استان کرمانشاه در تاریخ ۱۰ ازدیبهشت ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه احضار و پیش از تنظیم کیفرخواست دفاعیات خود را به بازپرس پرونده ارائه کرده بودند.

علی صادقی و خان‌عزیز اسماعیلی، در جریان اعتراضات صنفی فرهنگیان ایران در استان کرمانشاه بازداشت و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شدند.

خان‌عزیز اسماعیلی، پیشتر هم در تاریخ ۴ بهمن ماه۱۳۹۷، در جریان تجمع اعتراضی فرهنگیان استان کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس با تودیع وثیقه آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی، توسط شعبه دادگاه استان کرمانشاه از اتهام منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب او صادر شده بود./ شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور،

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید