چهار شهروند توسط نیروهای امنیتی در تبریز و ارومیه بازداشت شدند

هوشنگ نقی زاده، حمید پورولی و یونس محمودی

هوشنگ نقی زاده، میکاییل قلی پور، شهروندان ساکن ارومیه و حمید پورولی و یونس محمودی، شهروندان ساکن تبریز، توسط نیروهای امنیتی در شهرهای خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱، هوشنگ نقی زاده فعال ترک (آذربایجانی) و میکاییل قلی پور در ارومیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

از میان آنها بازداشت آقای نقی زاده به هنگام خروج او از محل کارش صورت گرفته است. این شهروند پیش از این نیز سابقه بازداشت و احضار به مراجع امنیتی را داشته است.

از سوی دیگر حمید پورولی و یونس محمودی شهروندان ساکن تبریز توسط مامورین امنیتی در راستاکوچه تبریز بازداشت شدند.

تاکنون از دلایل بازداشت، محل نگهداری و نهاد بازداشت کننده این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید