محکومیت سعید شیرزاد به ۵ سال حبس تعزیری

  «سعید شیرزاد» زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این فعال حقوق کودکان و زندانی سیاسی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی « ابولقاسم صلواتی» به ﺍﺗﻬﺎﻡ «ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮﺭ» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و حکم صادره در روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۴ به وکیل وی ابلاغ شده است.
«سعید شیرزاد» پیش تر بدون اطلاع قبلی ساعت هشت و پنج دقیقه صبح روز شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۴ از بلندگوهای زندان جهت اعزام به دادگاه و رسیدگی پرونده در ساعت ۱۰ صبح در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی «ابولقاسم صلواتی» فرخوانده شده بود.
« امیر سالار داودی» وکیل وی در خصوص حکم صادره در صفحه فیسبوک خود نوشته است:
 ((ﺣﮑﻢ ﺑﺪﻭﯼ «ﺳﻌﯿﺪ ﺷﯿﺮﺯﺍﺩ» ﺮﻭﺯ شنبه ۲۱ شهریورماه ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﯾﺪ .
«ﺳﻌﯿﺪ ﺷﯿﺮﺯﺍﺩ» ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﻢ ﻣﺒﺮﯼ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ۵ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ .
ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﻭﯼ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۵ ﺳﺎﻝ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ , ﻟﯿﮑﻦ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ , ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺭﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺁﻥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﮕﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻋﻠﯽ ﺍﯼ ﺣﺎﻝ , «ﺳﻌﯿﺪ ﺷﯿﺮﺯﺍﺩ» ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺭﺍﯼ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮﺭ (ﻣﺎﺩﻩ ۶۱۰ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ) ﺑﻪ ۵ ﺳﺎﻝ ( ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻘﺮﺭ ) ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮔﺮﺩﯾﺪ .
ﻣﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ , ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﯼ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﺮﺩ.))
«سعید شیرزاد» در ۱۲ خرداد ماه۱۳۹۳ ، در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت شد. وی پس از انتقالش به زندان اوین پس از مدتی در خصوص اعتراض و پیگیری مشکلات صنفی زندانیان، با وجود عدم برگزاری دادگاه و سپری کردن بازداشت موقت به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
این فعال حقوق کودکان و زندانی سیاسی در اردیبهشت ماه سال جاری بدون اعلام قبلى از زندان رجایى شهر به شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اعزام شد و پس از اطلاع از عدم حضور وکیل ( آقای امیرسالار داودی)، از امضاى صورت جلسه دادگاه خوددارى کرده و بدون دفاع جلسه دادگاه را به نشانه اعتراض ترک کرد.
همچنین در این دادگاه اتهام جدیدى با عنوان “اخلال در نظم عمومى از طریق سر دادن شعارهاى نامتعارف” به اتهامات « سعید شیرزاد» اضافه شده بود که قبلا در پرونده وی موجود نبوده و در حال حاضر با ابلاغ ۵ سال حبس تعزیری وی به وکیلش نامبرده ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﻢ ﻣﺒﺮﯼ ﮔﺮﺩﯾﺪه است.
پیش تر «سعید شیرزاد» در اعتراض به دستبند و پابند از شرکت در دادگاه خوددارى مى کرد. مسوولین مربوطه در اردیبهشت سال جاری وی را بدون دستبند و پایبند به دادگاه اعزام کرده بودند.
همچنین وی درصبح روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه نیز جهت اعزام به دادگاه از پوشیدن لباس زندان خودداری کرد وجلسه دادگاه وی به جهت عدم اعزام نامبرده به دادگاه برگزار نشد.
این فعال حقوق کودکان نخستین بار در ٣١ مرداد ماه ۱۳۹۱ هنگام کمک و امداد رسانی به مردم زلزله زده آذربایجان شرقى به “اهر” سفر کرده بود،که در طی این سفر بازداشت و پس از سپری کردن ١٩ روز با قید کفالت از زندان آزاد شد.
وی مجددا در روز دوشنبه ۱٢خردادماه ۱۳۹۳در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت و پس ازگذشت ۵ روز در ۱۷خردادماه همان سال تفهیم اتهام شد.
همچنین با وجود درخواست های مکرر « سعید شیرزاد» و علیرغم اصل تفکیک جرائم، مسوولین مربوطه و دادستانی با انتقال این فعال حقوق کودکان به بند ۱۲زندان رجایی شهر کرج (بند زندانیان سیاسی وعقیدتی) ممانعت می کردند.
وی صبح روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۴، به سالن ۱۲ زندان رجایی شهر، محل نگهداری زندانیان سیاسی انتقال داده شد.
«سعید شیرزاد» پیش تر در روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۴ به علت ضعف جسمی شدید به بهداری زندان رجایی شهر منتقل شده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید