آزادی سه زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج

کاوه دارالشفاء، عادل گرجی

کاوه دارالشفاء، عادل گرجی و میثم محمدی، سه زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، با اتمام دوران محکومیت و یا با مرخصی متصل به آزادی از زندان آزاد شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیر، کاوه دارالشفاء، عادل گرجی و میثم محمدی، سه زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، با مرخصی متصل به آزادی اعزام شدند.‌

براساس این گزارش، آزادی این سه زندانی سیاسی با توجه به اعزام آنها به مرخصی متصل به آزادی صورت گرفته است.

لازم به اشاره است، عادل گرجی، در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۳۹۸، بازداشت و پس از اتمام بازجوئی ها در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار کفالت آزاد شد. با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه و در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور) به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری، ۳ ماه فعالیت رایگان در معاونت آموزشی دانشگاه آزاد و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات و انجمن های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. پس از اعتراض در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان‌حبس تعزیری وی به ۱ سال افزایش پیدا کرد اما مجازات تکمیلی وی عینا تائید شد. عادل گرجی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین در مهر ماه ۱۴۰۱ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.

همچنین، میثم‌ محمدی، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی سپس با تودیع وثیقه آزاد شد.‌ وی در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری محاکمه و به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. پس لز قطعی شدن حکم میثم محمدی، در دی ماه ۱۴۰۰، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ سال و ۳ ماه خود بازداشت و به زندان اوین منتقل و در مهر ماه ۱۴۰۱، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.

از سوی دیگر، کاوه دارالشفاء، پس از بازداشت در جریان برگزاری اعتراضات مردمی در آبان ۱۳۹۸ و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در بهمن ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد. با آغاز مراحل دادرسی، کاوه دارالشفاء، توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد و حکم وی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. کاوه دارالشفاء، در مرداد ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و پس از آتش سوزی گسترده در زندان اوین سپس در مهر ماه ۱۴۰۱، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید