تغییر اتهام ژینا مدرس‌گرجی، فعال حقوق زنان به تشکیل گروە برای براندازی

ژینا مدرس‌گرجی

ژینا مدرس‌گرجی، فعال حقوق زنان، که در جریان اعتراض‌های سراسری بازداشت و به اجتماع و تبانی علیە امنیت ملی و تبلیغ علیە نظام، تفهیم اتهام شده بود، در پرونده‌ای دیگر که اخیرا برای وی گشوده شده به اتهام «تشکیل گروە برای براندازی» تفهیم اتهام شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ژینا مدرس‌گرجی، فعال حقوق زنان کە در اوایل خیزش انقلابی زن،زندگی، آزادی بازداشت و سپس با تودیع وثیقە آزاد شد، با انتشار پستی در صفحە اینستاگرامش از تغییر اتهامش بە «تشکیل گروە برای براندازی» خبر داد.

خانم مدرس‌گرجی اشارە می‌کند کە بە اتهام “تشکیل گروە برای براندازی” تفهیم اتهام شدە و منتظر جلسە دادگاە بە دنبال دفاعیە وکیلش هستند. او پیش‌تر یک بار بە اجتماع و تبانی علیە امنیت ملی و یک بار بە اتهام تبلیغ علیە نظام متهم شدە بود.

این فعال حقوق زنان، روز چهارشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات در خیابان صفری سنندج به شیوه‌ای خشونت‌آمیز بازداشت و پس از ۴۰ روز بازداشت در بند زنان زندان سنندج در تاریخ ۸ آبان‌ماه ١٤٠١ با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

اکنون بازپرس پروندە قرار وثیقە او را بە یک میلیارد تومان افزایش دادە است.

او قبل از بازداشت از سوی اطلاعات سپاە احضار و نیروهای امنیتی او را تهدید کرده‌ بودند که در صورت شرکت در تجمعات اعتراضی شهر سنندج “دیگر آفتاب را نمی‌بینی”.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید