ملاقات علی نجاتی فعال کارگری با خانواده در زندان

خانواده «علی نجاتی» فعال کارگری، روز چهارشنبه ۱۵ مهر ماه موفق به ملاقات به علی نجاتی در زندان کارون اهواز شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۴ این فعال کارگری به دلیل وضعیت وخیم جسمانی ناشی از بیماری قلبی به بهداری این زندان منتقل شد.
خانواده این زندان روزسه شنبه ۱۴ مهر ماه پس از پی گیریهای متعدد داروهای وی را به زندان تحویل داده اند.
«علی نجاتی» دچار بیماری قلبی بوده و از روز ۲۶ شهریور ماه سال جاری تحت بازداشت اداره اطلاعات اهواز قرار داشته و سپس درروز پنجشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۴ به زندان کارون این شهر منتقل شده است.
پیگیریهای خانواده «علی نجاتی» جهت اطلاع از دلایل بازداشت وی تا کنون نتیجه ای در بر نداشته است. این فعال کارگری در طول مدت بازداشت اش تنها اجازه سه بار تماس تلفنی بسیار کوتاه با خانواده خود را داشته است و تنها یک بارموفق به ملاقات با خانواده خود شده است.
«علی نجاتی» در دوران اشتغال خود در کارخانه «نیشکر هفت تپه» با آرا کارگران این شرکت به عنوان عضو «هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت «نیشکر هفت تپه» انتخاب شد و در ادامه مبارزات کارگران این کارخانه جهت دست یابی به مطالبات شان بارها بازداشت، از کار خود اخراج و نهایتا بازنشسته شده است.
نامبرده علیرغم بازنشستگی از آنجا که به حقوق قانونی خود دست نیافته است شکایتی را دز این خصوص در اداره کار شهرستان شوش و سپس دیوان عدالت مطرح کرده است که تاکنون نه تنها به نتیجه ای منجر نشده بلکه علیرغم بیماری قلبی در روز ۲۶ شهریور ماه بازداشت و به اداره اطلاعات اهواز منتقل شده است.
این فعال کارگری نماینده شایسته و سازش ناپذیر کارگران «نیشکر هفت تپه» و از فعالین خوشنام جنبش کارگری ایران است که هیچ جرمی جز دفاع از حقوق صنفی خود و همکارانش مرتکب نشده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید