دادگاه کوروش بخشنده فعال کارگری روز دوشنبه برگزار خواهد شد

«کوروش بخشنده» به آنچه “شکایت دادسرای سنندج علیه نامبرده به اتهام مندرج در پرونده” خوانده شده می بایست ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۴ خود را به شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج معرفی نماید.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از «کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد»، «کوروش بخشنده» از اعضای «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» و عضو «هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد»، از سوی نیروهای امنیتی مورخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۳ بازداشت و با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی پس از گذشت دو ماه بازداشت موقتا آزاد گردید.
کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!
فقر و بیکاری، تورم لجام گسیخته، اخراج سازیهای گسترده کارگران و دستمزدهای بشدت زیر خط فقر که زندگی را به کام هزاران خانواده کارگری تلخ کرده، عدم وجود تشکلات سراسری و مستقل کارگران و… چاره ای جز اعتراض به وضع موجود را برایمان نگذاشته است. در چنین شرایطی دستگاه های امنیتی به کمک قوه قضاییه فشار بر کارگران و فعالین کارگری را شدت بخشیده اند. مرگ «شاهرخ زمانی» در زندان، محکومیت مجدد بهنام ابراهیم زاده به ۷ سال و۱۰ ماه و ۱۵ روز حبس و جزای نقدی به مبلغ ۴۵۰ هزار تومان، محکومیت «محمود صالحی» از فعالین سرشناس جنبش کارگری ایران به ۹ سال حبس تعزیری، محکوم نمودن مجدد «رسول بداقی» به سه سال زندان، محاکمه «عثمان اسماعیلی» سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، عدم موافقت با مرخصی پایان حبس و ممانعت از آزادی «واحد سیده» دیگر عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری محبوس در زندان مهاباد پس از گذراندن ۲۲ ماه از ۲۴ ماه حبس خود و جدیدا محاکمه «کوروش بخشنده» از اعضای کمیته هاهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و عضو هبات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و دربند بودن دهها فعال کارگری و زندانی سیاسی همه و همه در راستای فشارهای سیستماتیکی است که نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی کشور برای جلوگیری از اعتراضات گسترده طبقه کارگر بر فعالین و پیشروان کارگری و معلمان و… پیش گرفته که حاکی از تشدید فشارها بر فعالین جنبشهای اجتماعی را دارد.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید