دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ژوزف شهبازیان، شهروند مسیحی را به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد

ژوزف شهبازیان

ژوزف شهبازیان، شهروند مسیحی محبوس در زندان اوین به حبس تعزیری محکوم شد.  او پیش‌تر توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهام تشکیل گروه و دسته به قصد برهم‌ زدن‌ امنیت کشور و اقدام علیه امنیت ملی به  دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیر، ژوزف شهبازیان، شهروند ارمنی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، پس از محاکمه در شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

این شهروند مسیحی، پیش‌تر در همین پرونده توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه قاضی شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مبنی کاهش حبس تعزیری این زندانی عقیدتی (عدم وجود  شواهد کافی بر تعیین حداکثر مجازات  از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی، مندرج در ماده ۴۹۸ مجازات اسلامی) عنوان و بر همین اساس حبس تعزیری بدوی صادره بر علیه این شهروند ارمنی از ۱۰ سال به دو سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

لازم به اشاره است، اواخر اسفند ماه ۱۴۰۱، قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور، پس از نقض حکم بدوی صادره بر علیه ژوزف شهبازیان و تائید درخواست اعاده دادرسی، پرونده این زندانی عقیدتی را برای تشکیل جلسه دادرسی مجدد به شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بعنوان شعبه هم عرضارجاع کرده بود.

ژوزف شهبازیان، در تیر ماه ۱۳۹۹، در یک مراسم کلیسای خانگی در منطقه یافت آباد تهران، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در حالی که مدت نسبتا زیادی را در بلاتکلیفی بسر برده بود در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد.‌ 

با آغاز مراحل دادرسی، ژوزف شهبازیان، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، به اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم‌ زدن‌ امنیت کشور) و (اقدام علیه امنیت ملی) توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان‌ افشاری در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این شهروند مسیحی، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها، دسته جات و تبعید محکوم شد.

پس از اتمام مراحل دادرسی و ارجاع پرونده ژوزف شهبازیان به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و احضار وی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ سال خود در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید