آزادی محمد نجفی تحت نظارت پابند الکترونیکی از زندان مرکزی تبریز

محمد نجفی

آزادی محمد نجفی تحت نظارت پابند الکترونیکی از زندان مرکزی تبریز، آقای نجفی پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب به اتهام مشارکت در تخریب و تحریق اموال دولتی به شش سال و هفت ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، محمد نجفی فعال مدنی آذربایجانی روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، تحت نظارت پا بند الکترونیکی تا پایان دوران محکومیت از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

طرح پابند الکترونیکی در خصوص زندانیان جرایم تعزیری و متهمانی بوده که در اجرای این قانون قرار تامین مراقبت الکترونیک دارند، اجرا می‌شود و محکومان به حبس در محدوده مشخص و تعیین شده زیر سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار می‌گیرند.

محمد نجفی در اعتراض‌های آبان ۹۸ در شهر تبریز بازداشت و به اتهام مشارکت در تخریب و تحریق اموال دولتی به شش سال و هفت ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید