نرگس محمدی در گفتگو با رادیو فرانس گفت: (جمهوری اسلامی ویرانگر جامعه ایران است)

نرگس محمدی

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در زندان اوین محبوس است در گفتگویی با رادیو فرانس در اعتراض به انتخاب جمهوری اسلامی برای ریاست مجمع جهانی حقوق بشر سخنانی ارائه داده که متن آن در پی می‌آید:

طی نامه‌ای اعلام کرده‌ام که به اعتقاد من گزینش جمهوری اسلامی برای ریاست مجمع اجتماعی دارای تضاد و تناقضهای اساسی و نا ا‌امیدکننده و ابهام زا است.

جمهوری اسلامی ویرانگر جامعه مدنی ایران است ولی قرار است در این نشست با نهادهای مدنی گفت وگو کند.

جمهوری اسلامی یکی از ناقضان فاحش و آشکار حقوق بشر و حکومتی سرکوبگر و خشونت طلب است ولی ریاست مجمعی جهانی را بر عهده گرفته که هدفش بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان است.

انتخاب جمهوری اسلامی نه تنها خطایی راهبردی در عرصه سیاسی است که صورت وضعیتی نادرست و منحرف کننده از قدرت حکومت استبدادی دینی زن ستیز ” را به نمایش گذاشته و جایگاه نهاد سازمان ملل و شورای حقوق بشر را در جهان پرمخاطره کنونی متزلزل و بی اعتبار می‌سازد بلکه در اقدامی بی شباهت به اقدام خیانت آمیز نسبت به حقوق بشر حقوق” “بشر را فاقد محتوای اصیل و مبتنی بر بنیانهای فلسفی “حق” و “انسان”، و صرفاً اهرم و ابزاری حیله‌گرانه و حتی نفرت انگیز نشان خواهد داد.

به باور من به عنوان یک فعال حقوق بشر که تا کنون در شش محاکمه به ۳۲ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شده و در زندان به سر می‌برم؛ انتخاب جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی، صرفنظر از خطای راهبردی و استراتژیک در عرصه سیاست و قدرت تنزل انکار‌ناپذیر جایگاه حقوق بشر به سطح بازیها و کشمکشهای قدرتها و دولتها در پشت پرده سیاستهای اقتصادی است که در درازمدت خطایی جبران ناپذیر تاریخی و غیر قابل بازگشت خواهد بود.

وقتی این خبر به بند زنان اوین رسید یکی از همبندیهایم از من پرسید واقعاً تو برای چه عمرت را هدر میدهی؟ تو به دنبال تحقق کدام اعلامیه جهانی حقوق بشر هستی؟ اعلامیه ای که پایگاه و حمایت کننده‌تان شورای حقوق بشر است و درست زمانی که جنبش انقلابی در ایران به دنبال تحقق دموکراسی و حقوق بشر و گذار از جمهوری اسلامی است حکومت ناقض حقوق بشر را در ریاست این مجمع مینشاند؟

من همواره برای دفاع از حقوق بشر علیرغم پرداخت هزینه‌های سنگین افتخار کرده‌ام اما بابت اقدام شورای حقوق بشر شرمنده‌ام.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید