بازداشت یک پدر و پسر توسط نیروهای امنیتی در نقده

بازداشت

کریم کریمانی و فرزندش آسو کریمانی، اهل نقدە توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، کریم کریمانی و فرزندش آسو کریمانی، از سوی نیروهای امنیتی لباس شخصی در شهر نقده بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، بازداشت این دو شهروند بدون ارائە حکم قضائی صورت گرفتە است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از نهاد بازداشت کننده، محل نگهداری و یا اتهام های مطروحه علیه این دو شهروند اطلاعی در دست نیست.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید