آزادی موقت سامان پاشایی و خالد عبدا‌للە‌زادە، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی سقز

سامان پاشایی و خالد عبدا‌للە‌زادە

سامان پاشایی و خالد عبدا‌للە‌زادە، اهل سقز کە از تیرماه سال جاری بازداشت شدە بودند، با تودیع قرار وثیقە از زندان مرکزی سقز آزاد شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز پنج‌شنبە ٣٠ شهریورماه ١٤٠٢، سامان پاشایی، دارنده مدال جهانی کشتی فرنگی و مدرس دانشگاه با تودیع وثیقە پنج میلیارد تومانی و خالد عبداللەزادە با تودیع وثیقە سه میلیارد تومانی از زندان مرکزی سقز آزاد شدند.

لازم بە ذکر است، سامان پاشایی، در تاریخ ١١ تیرماه و خالد عبداللەزادە در تاریخ ٢۶ تیرماه ١٤٠٢، بدون ارائە حکم قضائی توسط نیروهای امنیتی شهر سقز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و نهایتا در تاریخ ٢٨ شهریور ماه ۱۴۰۲، به زندان مرکزی سقز منتقل شدند.

گفتنی است، هر دوی این شهروندان در زمان بازداشت، تحت فشار شکنجە جهت اخذ اعترافات اجباری قرار داشتند.  

تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهام های انتسابی نسبت به این دو شهروند اطلاعی دقیقی در دست نیست.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید