با پایان دوران محکومیت آرام و فواد زندی آزاد شدند

آرام وفواد زندی از فعالین کارگری شهر سنندج پس از گذراندن مدت محکومیت شان در زندان مرکزی شهر سنندج آزاد شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کمیته هماهنگی، این دو فعال کارگری در روز ۲۵ فروردین ماه ۹۴ با یورش نیروهای اداره اطلاعات شهر سنندج در منزل شخصی بازداشت و مدت ۴۷ روز در آن اداره مورد بازجویی قرار گرفتند و سپس هر کدام با وثیقه ۱۰۰میلیون تومانی آزاد گردیدند.
نامبردگان در شعبه اول دادگاه انقلاب به اتهام فعالیتهای کارگری از جمله شرکت در مراسم های روز جهانی کارگر، روز جهانی زن، گلگشت های کارگری، همکاری با کمیته هماهنگی، دفاع از کارگران زندانی و شرکت در راهپیمایی در حمایت از مردم کوبانی هر یک به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
لازم به ذکر است که قرار بود این فعالین کارگری روز دوشنبه ۴ آبان آزاد شوند که در این ارتباط جمعی از فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی و خانواده نامبرده گان جهت استقبال از این دو فعال کارگری در اطراف منزل آنان جمع شده بودند که مقامات زندان جهت جلو گیری از تجمع فعالین، آزادی این فعالین کارگری را به امروز موکول کردند.
اتهام این دو فعال کارگری در دادنامه، فعالیت های کارگری، شرکت در مراسم های روز جهانی کارگر، روز جهانی زن، شرکت در گل گشتهای کارگری و ارتباط با خانواده های فعالین کارگری زندانی ذکر گردیده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید