آزادی موقت خبات دهدار فعال کارگری با تودیع قرار وثیقه از زندان سنندج

خبات دهدار

خبات دهدار فعال کارگری با اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به صورت موقت با تودیع قرار وثیقه از زندان سنندج آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، خبات دهدار، فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق با تودیع قرار وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

این فعال کارگری روز سه‌شنبه بیست و هشتم شهریورماه بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

خبات دهدار روز پنج‌شنبه بیست و هشتم مهرماه ١٤٠١ نیز در جریان خیزش اعتراضی (زن زندگی، آزادی) توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز شنبه هفتم آبان‌ماه ١٤٠١ با تودیع قرار وثیقه از زندان سنندج آزاد شده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید