اعدام یک زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج

زندان مرکزی کرج (ندامتگاه)

حکم اعدام یک زندانی به‌نام داوود حیدری که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی کرج (ندامتگاه) به اجرا درآمد. پیشتر خبر اعدام یک زندانی دیگر با اتهام مشابه در این روز در زندان مرکزی کرج منتشر شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز یک شنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام یک مرد در زندان مرکزی کرج به اجرا درآمد.

این زندانی که هویتش داوود حیدری، ۴۹ ساله احراز شده، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود.

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «داوود حیدری اهل شمیران بود و به اتهام حمل ۲۵ کیلو مورفین به اعدام محکوم شده بود».

پیش‌تر خبر اعدام یک زندانی دیگر در این روز در زندان مرکزی کرج منتشر شده بود. این زندانی که خسرو نقیان نام داشت نیز با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود.

داوود حیدری و خسرو نقیان از سالن دو این زندان جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند.

اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در سه سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند. امسال در مقایسه با شش ماه اول سال ۲۰۲۲ که ۹۱ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۱۲۶ درصد افزایش را شاهد بوده و ۲۰۶ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید