محکومیت نوشین مصباح، شهروند بهایی در دادسرای مشهد

نوشین مصباح

نوشین مصباح، شهروند بهایی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به اتهام عضویت در گروه با هدف بر هم زدن نظم و امنیت کشور به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نوشین مصباح، شهروند بهایی ساکن مشهد توسط دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به یک سال حبس محکوم شد.

براساس حکمی که توسط شعبه سی و هفت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی صادر شده است، خانم مصباح از بابت اتهام “عضویت در گروه با هدف بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

همچنین این شهروند در خصوص اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” تبرئه شده است.

این شهروند بهائی چندی پیش توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری از بابت اتهام “عضویت در گروه با هدف بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به تحمل سه سال حبس تعزیری و در خصوص اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

لازم به ذکر است، مراحل بازپرسی نوشین مصباح اوایل شهریورماه سال جاری سپری شد و وی با تودیع وثیقه پنج میلیارد تومانی آزاد شده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید