احضار پیمان ابراهیمی به دادسرای تبریز

پیمان ابراهیمی

پیمان ابراهیمی طی ابلاغیه‌ای جداگانه که از طریق سیستم الکترونیکی قوه قضائیه ایران (ثنا) دریافت نموده اند، به دادسرای تبریز احضار شد. او جهت ارائه آخرین دفاع احضار شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پیمان ابراهیمی فعال ترک آذربایجانی و مربی رقص به شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز و شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری دو شهر تبریز احضار شد.

پیمان ابراهیمی طی ابلاغیه‌ای جداگانه که از طریق سیستم الکترونیکی قوه قضائیه ایران (ثنا) دریافت نموده اند، مقرر شده ۲۰ آذرماه ۱۴۰۲ جهت دفاع از اتهامات انتسابی «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» و «دعوت به آشوب از طریق فضای مجازی» در شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری دو شهر تبریز و ۲۲ آذر ۱۴۰۲ جهت دفاع از اتهام انتسابی «اهانت به مقام معظم رهبری» در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز حاضر گردد.

پیمان ابراهیمی در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سوم آبان، با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد گردیده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید