پیام زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار به عموم مردم ایران

زندان قزل‌حصار کرج

روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، زندانیان زندان قزل‌حصار، با اشاره به اینکه هر لحظه جان‌شان در معرض خطر قرار دارد، در پیامی از به آحاد مردم در سراسر ایران خواستند از هم‌بندی‌ها و خانواده‌هایشان حمایت کنند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه شنبه  را با دو هدف اعتراض به اجرای حکم اعدام وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم و همچنین، لغو حکم غیرانسانی اعدام در اعتصاب به سر بردند.

آن‌ها اعلام کردند که سه‌شنبه هر هفته را در اعتراض به موج اعدام‌ها و در راستای توقف آن، در اعتصاب غذا سپری خواهند کرد.

زندانیان معترض، می‌گویند به دلیل روز سه‌شنبه را برای اعتصاب و اعتراض خود انتخاب کرده‌اند که بیشتر اعدام‌ها در زندان قزلحصار در سحرگاه این روز هفته اجرا می‌شود.

زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار: جعفر ابراهیمی، زرتشت احمدی راغب، سپهر امام جمعه، لقمان امین پور، احمد رضاحائری، میثم دهبانزاده، رضا سلمان زاده، حمزه سواری، سعید ماسوری، رضا محمدحسینی.

زندانیان سیاسی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید