حسین حسین خانی توسط دادگاه انقلاب اراک به حبس محکوم شد

حسین حسین خانی

حسین حسین خانی به صورت غیابی توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اراک به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی به دو سال زندان محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حسین حسین خانی، شهروند ساکن اراک توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر به صورت غیابی به دو سال حبس محکوم شد.

بر اساس حکمی که اخیرا به صورت غیابی توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اراک به ریاست قاضی حسینی صادر شده است، آقای حسین خانی از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی به دو سال زندان محکوم شد.

پیش‌تر قرار جلب به دادرسی آقای حسین خانی از بابت اتهام مذکور توسط دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان صادر شده بود.

این شهروند در بخش دیگری از پرونده خود توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو اراک از بابت اتهام تمرد در برابر مامورین به تحمل سه ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که حکم صادره به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل شد.

حسین حسین خانی، شهروند ساکن اراک در تاریخ پنجم آبان، در حالیکه به مزار مهرشاد شهیدی نژاد منفرد طهرانی، یکی از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ رفته بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ نهم آبان با تودیع وثیقه پانصد میلیون تومانی از زندان اراک آزاد شد.

قابل ذکر است این شهروند در تاریخ بیست و نهم شهریور ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در اراک بازداشت و نهایتا در تاریخ یکم مهر با قرار کفالت از زندان این شهر آزاد شده بود.

گفتنی است، مهرشاد شهیدی نژاد منفرد طهرانی، شهروند نوزده ساله، در تاریخ چهارم آبان ۱۴۰۱، در اثر ضربات باتون به سر در شهر اراک جان خود را از دست داد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید