متن پیام زندانیان سیاسی زندان وکیل آباد مشهد در تحریم انتخابات

تحریم انتخابات

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، هشت تن از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان وکیل‌آباد مشهد با انتشار نامه‌ای درباره تحریم انتخابات نوشتند:

عرض ادب خدمت تمامی آزاداندیشان و مدعیان حقیقی حقوق بشر و ملت شریف ایران

ما زندانیان سیاسی بند ۶/۱ زندان وکیل‌آباد مشهد با عرض ارادت به تصمیمات ملت شریف برای آینده کشور و گذر از رژیم آخوندی با هر فکر و عقایدی که هستید ما هم با شما و در کنار شما با این اعتقاد که رای برای این انتخابات مساوی با ماندن حکومت آخوندهای جاهل برای سرکوب مردم و غارت سرمایه‌های ملی و فراری دادن نخبگان فرهنگی و سیاسی است، از ملت شریف درخواست داریم با اقتدار و اتحاد علیه رژیم جعلی آخوندی، انتخابات را تحریم کنیم.

عزیزان جاویدنام را که در این سالها آسمانی شدند و زندانیان سیاسی اعم از امنیتی و عقیدتی را همراهی کنیم تا قوت قلبشان باشیم در زندانهای رژیم که با حبسهای طولانی مدت، زندگیهایشان فروپاشیده است.

پس ای هموطن  هر رای تو مهر تایید بر احکام ظالمانه است. در خاطرتان و خاطرمان ثبت می‌شود چه کسی با این ظالمین همراهی کرد و چه کسی مظلومین را همراهی کرد. پس همه با هم با “نه گفتن به انتخابات و نرفتن پای صندوقهای رای” و گذر از رژیم اخوندی  و آزادی زندانیان سیاسی می‌جنگیم.

زندانیان سیاسی عقیدتی زندان وکیل آباد مشهد عباس واحدیان شاهرودی، جواد لعل محمدی، فرهاد شاکری، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عیسی عید محمدی، حبیب پیرمحمدی، عبدالباسط اورسن، عبدالرحمن گرگیج

 

اسفند ۱۴۰۲

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید