سعیده شفیعی، روزنامه‌نگار، بطور موقت از زندان اوین آزاد شد

سعیده شفیعی

سعیده شفیعی، روزنام‌نگار، پس از گذراندن بخشی از محکومیت خود و با تائید کمیسیون پزشکی قانونی، به دلیل مشکلات جسمانی بطور موقت از زندان آزاد شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سعیده شفیعی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی، روز شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ از زندان اوین آزاد شد.

پرتو برهانپور، وکیل مدافع خانم شفیعی، در صفحه شخصی خود نوشت: “خانم شفیعی طبق نظر پزشکی قانونی مبنی بر توقف اجرای حکم، موقتاً برای پیگیری درمان از زندان آزاد شد.”

خانم شفیعی در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری خود به زندان اوین منتقل شده بود.

این روزنامه‌نگار در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲ توسط قاضی ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۸ ماه حبس تعزیری و همچنین ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌ها محکوم شده بود.

این حکم در پی اعتراض خانم شفیعی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ بدون تشکیل جلسه دادرسی عینا تائید شد.

خانم شفیعی در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید