انتقال مهدی دیهیمی به زندان مراغه + دادنامه

مهدی دیهیمی ۲_kampain.info
مهدی دیهیمی

«ﻣﻬﺪﯼ ﺩﯾﻬیمی» ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺪﻧﯽ اهل میاندوآب که روز گذشته سه شنبه ۳ آذرماه، طی احضاریه ای به پاسگاه انتظامی چهار برج فراخوانده شده بود پس از مراجعه بازداشت و جهت سپری کردن دوره حبس خود به زندان مراغه منتقل شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این فعال مدنی پیش تر به همراه «اصغر نصرتی» دیگر فعال مدنی در ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۳ از سوی نیروهای وابسته به اطلاعات نیروی انظامی بازداشت شد.
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺮﺍﻏﻪ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ «ﺩﺍﻭﺭﻧﯿﺎ» ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻤﯽ «ﻣﻬﺪﯼ ﺩﯾﻬیمی» ﺭﺍ ﺑﻪ ” ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻡ” ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻭ «ﺍﺻﻐﺮ ﻧﺼﺮﺗﯽ» ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ صادره ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﺮﺩ .
پس از اعتراض «مهدی دیهمی» به ﺣﮑﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ، پرونده ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ مجدد ﺑﻪ دادگاه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ تبریز ﺍﺭﺳﺎﻝ، و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ مجدد ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ، ﺣﮑﻢ ﺻﺎﺩﺭه ﻋﯿﻨﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ شد.
«ﻣﻬﺪﯼ ﺩﯾﻬیمی» ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻭﺝ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ درخصوص دریاچه ارومیه در ۸ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۰ ﺩﺭ توابع میاندوآب بازداشت و با حکم ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ
«ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻡ »ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ «ﻧﻔﻊ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺎﻡ» ﺑﻪ ۵ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید