برگزار نشدن دادگاه فریاد فراهانی از اعضای عرفان حلقه در دادسرای اوین

جلسه دادگاهی «فریاد فراهانی» از اعضای «کمیتە برگزاری کلاس‌های عرفان حلقە»، امروز یک‌شنبه ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۵، به دلیل امتناع از حضور او در دادسرای اوین برگزار نشد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این عضو «عرفان حلقه» در جلسه دادگاه امروز حضور نیافته است. منابع مطلع به کمپین گفته‌اند در سال جدید فشارها بر اعضای «عرفان حلقه» افزایش یافته است.

گفته شده تشدید فشارها بر اعضای «عرفان حلقە»، “برای جلوگیری از آزادی محمدعلی طاهری از سوی قاضی حسینی، ریاست دادگاه شعبه ۳ دادسرای اوین اعمال شده است. “

منابع مطلع به کمپین گفته‌اند قاضی «حسینی» مسوول شعبە ۳ دادسرای اوین، با صدور احکامی همچون «جلوگیری از دادن مرخصی بە زندانیان بازداشتی، بازداشت خودسرانە، احضار و تهدید برخی از اعضای عرفان حلقە سعی در جلوگیری کردن از آزاد شدن محمدعلی طاهری را دارد.»

در همین راستا «فریاد فراهانی» روز یکشنبە ۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۵، بە دادسرای اوین احضار شدە بود.

این در حالی است کە قاضی «حسینی» پیش از فرارسیدن نوروز ۱۳۹۵، از آزادی یکی دیگر از مربیان عرفان حلقە جلوگیری کردە بود. خانوادە این زندانی عقیدتی در سکوت خبری وثیقەای را کە قاضی پرونده تعیین کرده بود را تهیە و بە دادگاه تحویل دادەاند؛ “اما این قاضی با بهانه‌تراشی وثیقەها را یکی پس از دیگری رد کرده است.”

سرانجام قاضی «حسینی» پس از مراجعه پی‌درپی خانواده و نزدیکان این شاگرد «محمدعلی طاهری»، “در اقدامی کاملا غیرقانونی، میلغ قرار وثیقه متهم را به یک‌صد میلیارد و پانصد میلیون تومان افزایش می‌دهد.” پس از آن در ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۴، با آمادە شدن وثیقه ۳ میلیارد تومانی و ارایە آن به دادگاه، قاضی «حسینی» دیگربار آن را نپذیرفته و خانواده و بستگان این زندانی عقیدتی را تهدید می‌کند که “در صورت ادامه پیگیری‌های قانونی برای آزادی دخترشان، بازداشت خواهند شد.”

همزمان با تشدید فشارها بر اعضای «عرفان حلقه»، «محمود علیزادە طباطبایی»، وکیل «محمدعلی طاهری» بنیانگذار طب‌های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی، در ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۵، در گفتگویی با «روزنامە شرق» از ادامە بازداشت اعضای «عرفان حلقه» بدون دلیل روشن قضایی خبر داده بود.

در همین رابطه و در ادامه تشدید فشار بر اعضای «عرفان حلقه»، «کمپین تبرئه و آزادی محمدعلی طاهری» در شبکه اجتماعی تلگرام نیز طی گزارشی اعلام کرده: “مهلت دادگاه به خانواده محمدعلی طاهری برای پرداخت جریمه نقدی وی پایان یافته است. حسینی یکی از دلایل تمدید بازداشت بنیان‌گذار طب‌های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی را عدم پرداخت جریمه او اعلام کرده است.”

 «فریاد فراهانی» پیش‌تر در سال ۱۳۸۹ بە اتهام «اقدام علیە امنیت ملی»، «توهین بە مقدسات»، «ترور مخالفان عرفان حلقە»، «شرکت در اعتراضات انتخاباتی در سال ۸۸»، چندین بار بازداشت و بازجویی شده است.

این عضو «کمیته برگزاری کلاس‌های عرفان حلقه»، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۹، چند بار توسط بازجویان اطلاعات سپاە بازجویی شدە و در خردادماه ۱۳۹٠ نیز چندین بار بازجویی شده است.

او سرانجام در ۶ آذرماە ۱۳۹٠، در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به همراە ۷ تن دیگر از اعضای «عرفان حلقە»، بە بند ۲۰۹ در بازداشتگاە «اوین» منتقل می‌شود. او مدت یک ماە را در سلول انفرادی سپری کرده و در ۷ دی‌ماە ۱۳۹۰، آزاد می‌شود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید