فوری: احتمال اعدام چندین زندانی سنی مذهب

 
بعد ظهر امروز گارد ویژه زندان رجایی شهر کرج طی یورشی تعداد زیادی از زندانیان سنی مذهب محکوم به اعدام ساکن در سالن ۱۰ این زندان با دستبند-پابند و چشم بند با تدابیر شدید امنیتی به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، از آنجای که همگی این زندانیان سنی مذهب حکم اعدام دارند و حکمشان هم در دیوان عالی کشور تایید شده است، بیم آن می‌رود که این زندانیان برای اجرای حکم اعدام منتقل شده باشند.
 
یک منبع مطلع از داخل زندان به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گفت که هواخوری های این سالن و بندهای مرتبط آن از صبح به بهانه «آماده باش بودن» زندان باز نشده بود.
 
گفتنی است که یورش بی سابقه و انتقال غیرمعمول این زندانیان درست چند روز پس از پخش فیلم اعترافات تنی از آنان تحت عنوان “در عمق تاریکی” صورت گرفته است، این مقدمات و نحوه انتقال زندانیان محکوم به اعدام خطر اجرای اخکام اعدام دست کم تعدادی از آنان را محتمل می کند.
 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید