عدم موافقت با درخواست مرخصی محمد نظری

ﻣﺴوﻮﻟﯿﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ «محمد نظری»، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج مخالفت کردند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﺩﺭ بند ۴ سالن ۱۲ زندان«رجایی شهر» کرج ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻗﻠﺒﯽ ﻭ ﺩﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ، ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍفقت ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ به بیمارستان اعزام نشده است و  ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﯼ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﯼ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ .

ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺣﺒﺲ ۲۲ ﺳﺎﻟﻪﯼ ﺧﻮﺩ، با وجود ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﺴﻤﯽ، ﺍﺯ ﺣﻖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

«ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮﯼ» ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۵۰، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۳ ﺩﺭ ﺑﻮﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ با ﺍﺣﺰﺍﺏ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ «ﺟﻠﯿﻞ ﺯﺍﺩﻩ» ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۷۸ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ کاهش ﯾﺎﻓﺖ . ﻭﯼ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺩﺭﻫﯿﭻ ﺗﺮﻭﺭﯼ ﻧﻘﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮﯼ طی نامه‌های متعددی به «محمد یزدی»، «هاشمی شاهرودی» و «صادق لاریجانی»، سه رییس قوه قضاییه ایران در طول ۲۰ سال دوران حبس، خواهان اعاده دادرسی شد اما هیچ پاسخی تا کنون دریافت نکرده است.

ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ شود .

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید