اقدامات لازم برای آزادی خانم نرگس محمدی و بهبود وضعیتشان را در دستور کار خود قرار دهند.

ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ در نامه‌ای نسبت بازداشت و وضعیت وخیم “نرگس محمدی” ابراز نگرانی کردەاند و ” از نهادهای حقوق بشری و دیگر سازمانها خواستار اقدامات لازم برای آزاد سازی خانم نرگس محمدی و بهبود وضعیتشان شدەاند.”
«این زندانیان همچنین به پاس زحمات فراوان و دلسوزانەی خانم محمدی همدردی خود را با خانواده و فرزندان ایشان ابراز داشتە و ظلم و ستم حکومت به ایشان را محکوم دانستەاند.»

نسخه‌ای از متن کامل نامه‌ی ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ، در اختیار «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» قرار گرفته که در پی می‌آید.

به پاس زحمات فراوان و دلسوزانه ی خانم نرگس محمدی ما زندانیان عقیدتی اهل سنت همدردی خود را با خانواده و فرزندان ایشان ابراز میداریم و ظلم و ستم حکومت به ایشان را محکوم دانسته و نسبت به وضعیت وخیم و احتیاج مبرمشان به مراقبت پزشکی نگرانی خود را اعلام میکنیم.
و از نهادهای حقوق بشری و دیگر سازمانها خواستاریم اقدامات لازم برای آزاد سازی خانم نرگس محمدی و بهبود وضعیتشان را در دستور کار خود قرار دهند.
امیدواریم خداوند منان رهایی و نجات خانم محمدی و تمام مظلومان را با بر پایی عدل بر کره خاکی عطا فرماید و همچنین به نمایندگی از خانواده شهدای زندانیان اهل سنت رجایی شهر مراتب همدردی و آرزوی آزادی خانم نرگس محمدی را بعمل می آوریم .
جمعی از زندانیان عقیدتی اهل سنت زندان رجایی شهر

جمعه – ۱ خرداد – ۱۳۹۴ ۲۲ – ۰۵ – ۲۰۱۵

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید