علی ساکنی، وکیل دادگستری بازداشت شد

«علی ساکنی»، وکیل دادگستری که چندی پیش، اواسط تیرماه از زندان سقز آزاد شده بود، دوباره بازداشت شد.

«علی ساکنی» وکیل دادگستری که روز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹، با ورود به منزل شخصی اش توسط نیروهای امنیتی در شهر سقز بازداشت و روز دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان سقز آزاد شده بود، امروز یکشنبه  ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹، مجدداً بازداشت و به زندان مرکزی سقز منتقل شد.

بر اساس گزارش یک منبع آگاه، «علی ساکنی» در روزهای اخیر از بابت اتهام «جاسوسی» مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.

پیشتر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، از بازداشت «علی ساکنی» وکیل مدافع «هوشمند علیپور» زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در روز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹، با ورود به منزل شخصی وی توسط نیروهای امنیتی در شهر سقز و انتقال وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج خبر داده بود.

بە گفتە یک منبع مطلع، بازداشت اول «علی ساکنی» وکیل دادگستری، به اتهام «تبلیغ علیە نظام» از طریق افشای اسرار پروندە موکلش«هوشمند علیپور» زندانی سیاسی محکوم به اعدام، صورت گرفته بود.

«علی ساکنی» روز چهارشنبە ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹، از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بە سقز منتقل شده بود.

این وکیل دادگستری، روز دوشنبه ۱۶ تیرماه با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی و به صورت موقت از زندان سقز آزاد شده بود.

در حال حاضر پروندە «علی ساکنی» در شعبە ٣ دادسرای عمومی و انقلاب سقز در جریان بوده و قرار وثیقە وی بە بازداشت موقت تبدیل شدە است.

 

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید