کوروش (یوسف) جلیل فعال مدنی به دادسرای انقلاب یاسوج احضار شد

کوروش (یوسف) جلیل، فعال مدنی ساکن یاسوج به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یاسوج فراخوانده شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، کوروش (یوسف) جلیل، فعال مدنی در پی دریافت ابلاغیه‌ای الکترونیکی، جهت ارائه آخرین دفاعیات از بابت اتهام انتسابی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یاسوج احضار شده است.

آقای جلیل روز شنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، این ابلاغیه را دریافت کرده و می بایست ظرف مدت ۵ روز از زمان درج این ابلاغیه در سامانه ثنا جهت ارائه آخرین دفاعیات در شعبه مذکور حاضر شود.

این فعال مدنی، روز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه شهرستان یاسوج در منزل شخصی بازداشت شده بود.

نیروهای امنیتی در حین بازداشت پس از تفتیش منزل برخی از اقلام شخصی  این فعال مدنی را ضبط کردند.

کوروش(یوسف) جلیل پس از پایان مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ۴۰ میلیون تومانی روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹، به صورت موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

پرونده این فعال مدنی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یاسوج در دست بررسی است.

اتهام انتسابی علیه آقای جلیل در مراحل بازجویی «توهین به رهبری» عنوان شده است.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید