زمان سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محمدهادی عرفانیان کاسب تعیین شد

محمدهادی عرفانیان کاسب، روز سه شنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام های مطروحه علیه این وکیل دادگستری حاضر خواهد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری روز سه شنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران در سومین جلسه دادگاه رسیدگی از بابت اتهام های انتسابی محاکمه خواهد شد.

پیشتر جلسه نخست رسیدگی به اتهام های این وکیل دادگستری، در روز سه شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹، و جلسه دوم در روز شنبه ۸ آذرماه ۱۳۹۹، در شعبه مذکور برگزار شده بود.

در جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده آقای عرفانیان کاسب، این وکیل دادگستری از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه شده بود.

محمدهادی عرفانیان کاسب وکیل دادگستری، روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، به‌دنبال شکایت اطلاعات سپاه پاسداران پس از حضور در شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت تهران بازداشت شد.

او پس از بازداشت جهت انجام امور بازجویی و تفهیم اتهام به سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد.

بر اساس گزارش دریافتی، بازپرس پرونده در طرح این اتهام علیه محمدهادی عرفانیان کاسب، به مصاحبه‌های وی با رسانه‌های داخلی در خصوص قتل موکلش علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی که در زندان تهران بزرگ به قتل رسید، استناد کرده است.

دلیل احضار محمد هادی عرفانیان، وکیل دادگستری، اطلاع رسانی و مصاحبه با رسانه‌ها در مورد موکلان سیاسی و امنیتی که وکالت پرونده آنها را بر عهده دارد، بوده و اتهام مطروحه علیه این وکیل دادگستری، «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود.

محمدهادی عرفانیان کاسب، روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، دو روز پس از بازداشت با تأمین قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت از زندان اوین آزاد شده بود.

آقای عرفانیان کاسب، دریافت ابلاغیه ای جهت شرکت در جلسه دادگاه رسیدگی به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران احضار شد.

این وکیل دادگستری می بایست در روز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹،  از بابت اتهام انتسابی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران از خود دفاع می کرد.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید