احضار زینب علی پور به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان

زینب علی پور شهروند ساکن بهبهان که در جریان اعتراضات تابستان گذشته در این شهرستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، به دادسرای عمومی و انقلاب احضار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، زینب علی پور در پی دریافت ابلاغیه ای می بایست جهت ارائه آخرین دفاعیات از بابت اتهام های انتسابی در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان حاضر شود.

پرونده این شهروند از بابت اتهام های «توهین به رهبری»، «مشارکت در اخلال در نظم و آسایش عمومی و بر هم زدن امنیت کشور» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی» رسیدگی خواهد شد.

خانم علی پور بر اساس احضاریه ای که در روز یکشنبه ۵ اردبیهشت ماه ۱۴۰۰، دریافت کرده باید ظرف مدت ۵ روز در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان حضور پیدا کند.

زینب علی پور تیرماه ۱۳۹۹، در جریان تجمع مسالمت آمیز در میدان بانک ملی شهرستان بهبهان در اعتراض به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

او روز دوشنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹، به همراه هشت شهروند دیگر اهل شهرستان بهبهان پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار کفالت و وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی به صورت موقت از بازداشت آزاد شده بودند.

زینب علی پور به همراه بهمن مشعوفی، حمیدرضا الفتی، علی وفائی پور، زین الدین بهاری، احمدرضا انصاری فر، محمد ابول پور، مجید ضامن بیشه، علی وفائی پور و میثم اکبری با تودیع قرار کفالت و وثیقه آزاد شدند.

براساس این گزارش، احمدرضا انصاری فر با تودیع قرار وثیقه، بهمن مشعوفی با تودیع ۲ فیش حقوقی و  قرار کفالت و مابقی بازداشت شدگان هر یک با تودیع قرار کفالت از بازداشت آزاد شدند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید