آرش گنجی مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد

آرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، با احضار به واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و روانه زندان شد. وی پیشتر طی ابلاغیه‌ای جهت تحمل دوران محکومیت خود احضار شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ آرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، روز دوشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۰، با احضار به واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و به زندان منتقل شد.

آقای گنجی پیشتر توسط شعبه‌ ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی پنج  سال زندان در خصوص وی قابل اجرا است.

بازداشت آقای گنجی پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین صورت گرفته است. وی پیشتر  در تاریخ ۲۴ مهرماه، طی ابلاغیه‌ای جهت تحمل دوران محکومیت خود احضار شده بود.

اخیرا  مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای، احضار آقای گنجی جهت اجرای حکم حبس را محکوم کرده و خواهان لغو این حکم شده بود.

آرش گنجی، در تاریخ یکم دی ماە ١٣٩٩، توسط  نیروهای امنیتی تهران، در منزل شخصی خود بازداشت شده بود. و سپس بە بازداشتگاە وزارت اطلاعات بند «٢٠٩» زندان اوین منتقل شد.

آرش گنجی، مدتی بعد از انتقال بە بند عمومی زندان اوین، در تاریخ ۲۹ دی ماە ١٣٩٨، با تودیع وثیقە «۴۵٠» میلیون تومانی از زندان اوین بە صورت موقت آزاد شد.

جلسە اول دادگاه آرش گنجی در تاریخ بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۹، برگذار شد و قاضی مقیسە میزان وثیقە را بە «سه میلیارد» تومان افزایش داد.

جلسە دوم دادگاه آقای گنجی در تاریخ نهم آذر ماە سال ۱۳۹۹، با حضور وکیل برگذار شد، اما آقای گنجی بە خاطر علائم مشکوک بە ویروس کرونا در این جلسە دادگاە حاضر نشد.

لازم به یادآوری است: آرش گنجی قبلا توسط شعبە ۲۸ دادگاە انقلاب تهران بە یازده سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم توسط دادگاە تجدیدنظر عینا تایید شد.

آرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران،  کتابهای« « مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر »و«غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی» را ترجمه کرده است.

نویسنده
رحیم الیاسی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید