بازداشت چهار شهروند عرب توسط نیروهای امنیتی در اهواز

عبدالساده عذاری، جمعه نعامی، حسن نیسی و مصطفی خسرجی

چهار شهروند اهل اهواز به نام‌های عبدالساده عذاری، جمعه نعامی، حسن نیسی و مصطفی خسرجی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پنج شنبه 19 اسفندماه 1400، چهار شهروند عرب به نام‌های عبدالساده عذاری، جمعه نعامی، حسن نیسی و مصطفی خسرجی، در حین برگزاری جلسه ای مذهبی در شهرستان اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گفته یک منبع مطلع بازداشت این افراد در حین برگزاری جلسه ای مذهبی در منزل «جمعه نعامی » صورت گرفته است.

مشخصات کامل این شهروندان عبدالساده عذاری 69 ساله، جمعه نعامی 63 ساله، حسن نیسی 66 ساله و مصطفی خسرجی 35 ساله مى باشد.

تاكنون از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید