پنج شهروند توسط دادگاه انقلاب اشنویه به 13 سال حبس محکوم شدند

رحمان اسدی، فرهاد معروفی، عبید انوری، ریبوار چارکداری و جلال قادرزاده

پنج شهروند اهل شهرستان اشنویه به نامهای، رحمان اسدی، فرهاد معروفی، عبید انوری، ریبوار چارکداری و جلال قادرزاده، توسط دادگاه انقلاب این شهر به تحمل 13 سال حبس تعزیری محکوم شدند.این افراد توسط دادگاه انقلاب این شهر به اتهام ارتباط و همکاری با احزاب کرد مخالف نظام، تفهیم اتهام شده بودند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیر، رحمان اسدی، فرهاد معروفی فرزتد: حسن اهل روستای علی آباد، عبید انوری فرزند: رحیم اهل روستای علی آباد و ریبوار چارکداری فرزند: محمد اهل اشنویه و جلال قادرزاده -فرزند: عبداله  اهل: نالوس، توسط دادگاه انقلاب به 13 سال حبس تعزیری محکوم شدند.

بر اساس این گزارش، این پنج شهروند ساکن توابع و مرکز شهرستان اشنویه توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اشنویه به ریاست قاضی رضایی، در مجموع به تحمل 13 سال حبس تعزیری محکوم شدند.

اتهامات جملگی این شهروندان مرتبط با احزاب کُرد مخالف نظام، عنوان شده و بر همین اساس رحمان اسدی به تحمل چهار سال حبس تعزیری، فرهاد معروفی به تحمل سه سال حبس تعزیری، عبید انوری به تحمل دو سال حبس تعزیری، ریبوار چارکداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و جلال قادرزاده هم به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.

در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات این افراد اشاره ای نشده است.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید