زندان دستگرد اصفهان؛ دو زندانی به اتهام «مواد مخدر» اعدام شدند

اعدام به اتهام «مواد مخدر»

حکم اعدام دو زندانی به نامهای فخرالدین والدی و حسین جوشن، که پیشتربه اتهام جرائم مربوط به موادمخدر بازداشت شده بودند در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سحرگاه چهارشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، فخرالدین والدی و حسین جوشن، زندانیان متهم به جرائم مواد مخدر محبوس در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند.

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”فخرالدین والدی از بند ۳ زندان دستگرد پای چوبه دار رفت. او از ۴ سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود و پیش از زندان گچ کار ساختمان بوده است.”

این منبع مطلع همچنین افزود:”حسین جوشن، نیز دارای ۱ فرزند ۶ساله بود و حدود ۵ سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر از نوع شیشه بازداشت و به اعدام محکوم شد.

حسین در دادگاه منکر حمل مواد شده بود و این اتهام را رد کرده بود و گفته بود مواد مال من نبوده و مال کس دیگری بود که آن شخص بعد از بازداشت حسین فرار کرده بود.

مواد در منزل حسین پیدا شد و حدود صد کیلو شیشه بود که به گفته خودش شخص دیگری این مواد را امانت در خانه حسین گذاشته بود تا بعدا تحویل دهد اما مواد پیدا می‌شود و حسین به اعدام محکوم شد.”

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید