اعتصاب غذای منوچهر بختیاری در زندان مرکزی کرج در حمایت از اعتصاب غذای اسماعیل عبدی

منوچهر بختیاری

کمپین /  #اسماعیل_عبدی در اعتراض به پرونده سازی و صدور احکام سنگین امنیتی برای معلمان و اعمال فشار بر خانواده معلمان و کارگران زندانی از یازدهم اردیبهشت در اعتصاب غذاست. عبدی از زندان هم صدای حق خواهی ماست.

علی رغم عوارض ناشی از اعتصاب غذاهای گذشته، با به خطر انداختن جانش، اعتراض خود را به ظلم گسترده فریاد زده است. ما نشستگان بر ساحل صدای او و دیگر زندانیان بی گناه باشیم.

در این کلیپ #منوچهر_بختیاری پدر #پویا_بختیاری از هم بندیان #اسماعیل_عبدی در حمایت از اعتصاب عبدی از امروز در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. از دیروز  #مهدی_فراحی_شاندیز دیگر هم بندی اسماعیل عبدی در همراهی با او دست به اعتصاب زده است.

#ابوالفضل_رحیمی_شاد معلم هم در پیامی پس از اعتصاب غذای عبدی در همراهی با #اسماعیل_عبدی دست به اعتصاب غذا زده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید