ساسان حقیری شهروند بهایی آزاد شد

«ساسان حقیری» شهروند بهایی روز شنبه ٢١ شهریور ماه شامل آزادی مشروط شده و از زندان مرکزی اصفهان آزاد شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این شهروند بهایی از زندانیان پرونده ٢٠ نفره دادگاه یزد بوده و روزشنبه ٢١ شهریور ماه ۱۳۹۴ پس از تحمل یک سوم حبس خود مشمول آزادی مشروط شده واز زندان مرگزی اصفهان آزاد گردید.
«ساسان حقیری»، ۳۴ ساله و دارای دو فرزند خردسال، پیش تر در روز شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۴، از سوی مامورین اداره آگاهی شهر اصفهان بازداشت وجهت سپری کردن ۱ سال حبس خود، به زندان اصفهان منتقل شد.
این شهروند بهایی، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، از سوی دادگاه یزد به یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شد.
«ساسان حقیری»، پیش تر نیز در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۳۹۱، به همراه ۴ تن دیگر از شهروندان بهائی اصفهان از سوی مأموران اطلاعات بازداشت شد و پس از طی دوران بازجویی به یزد انتقال یافت، وی پس از گذشت حدود یک ماه به قید وثیقه آزاد شده بود.
 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید